Дотор ханын хавтан

image
Бүтээгдэхүүн

Дотор ханын хавтанг үйлдвэрлэхдээ MNS 5772:2011 стандартын орон сууц, олон нийтийн барилгын дотор, даацын бус хамар хананд хэрэглэх магнезитан, цетентэн, гөлтгөнөн хобогчтой элс болон хөнгөн дүүргэгчтэй шилэн мяндсан арматурчлалтай хөнгөвчилсөн үйлдвэрлэхэд тавих шаардлага, турших арга, шалгаж хүлээн авах, хадгалах, тээвэрлэх журмыг баримталж байна.

Хадгалах, тээвэрлэх

Хавтанг саравчинд, тэгш талбайд бороо чийгнээс хамгаалж, нэр төрөл, хэмжээ, зориулалтаар нь ангилж, дэр модон дээр 15 градусын налуутай өрж, 8 үеээс дээш илүүгүйгээр давхарлан хураах ба өндрийн хэмжээ 2 м-ээс хэтэрч болохгүй. Магнезитан болон цетемтэн хавтанг үйлдвэр дотор 28 хоног, гидсэн хавтанг 30 хоног, даралтад хавтанг 7 хоног тус тус хадгална. Хавтанг үйлдвэрт 6 сараас илүүгүй хугацаагаар хадгална.