ЭРДЭНЭТ ЭКО хорооллын бүтээн байгуулалт

  • Огноо
    2014.10.01

Энэхүү хороолол нь Орхон аймгийн Эрдэнэт хотод баригдаж байгаа бөгөөд нийт 200 хувийн орон сууц буюу хаусуудаас бүрдсэн хороолол болох юм. Тус хорооллын хаусууд нь 2 давхар угсармал хэлбэрээр баригдаж буйгаараа онцлогтой юм.